MTÜ Rahvuslikud Pitsid

 

2008. aastal loodud ühiskondlikel alustel tegutsev mittetulundusühing on seadnud oma põhieesmärkideks:

 

- rahvuslike pitside ja rahvuslike käsitöötraditsioonide järjepidevuse säilitamise;

- rahvuslikest pitsidest ja nende valmistamisest huvitatud inimeste koondamise;

- rahvuslike pitside infopanga loomise;

- koolituse ning teabepäevade, näituste ja muude pitse ja nende tegemist populariseerivate ürituste korraldamise;

- vastavate materjalide ja õppekirjanduse kirjastamise, kogumise ja säilitamise.